Stowarzyszenie "Pod Zieloną Koniczynką"


ul. Wójtowicza 9, 22-110 Ruda-Huta
NIP 563 24 22 815, REGON 061497616, KRS 0000443538
 • Folder BOKORYNA - kultura ludowa pogranicza

  Szanowni Państwo,

  mamy zaszczyt poinformować że w październiku 2019 r. został opublikowany folder BOKORYNA - kultura ludowa pogranicza. Folder powstał dzięku dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Etno Polska 2019.

  Folder do probrania TUTAJ

   


   

   

 • Zaproszenie na potańcówkę "wykopkiFOLK"

   


   

   

 • Zaproszenie na warsztaty instrumentalno-wokalne "muzoFOLK"

  Regulamin uczestnictwa: POBIERZ

  Regulamin uczestnictwa ver. KONTRAST: POBIERZ

  Link do galerii zdjęć: "muzoFOLK"

   


   

   

   

 • BOKORYNA1 - kultura ludowa pogranicza


   

  Stowarzyszenie "Pod Zieloną Koniczynką" w Rudzie-Hucie informuje, że realizuje zadanie: "BOKORYNA - kultura ludowa pogranicza". Zadanie jest dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2019.

   

  Celem zadania "BOKORYNA - kultura ludowa pogranicza" jest wzmacnianie tożsamości kulturowej pogranicza polsko-ukraićskiego. Projekt promuje folklor i muzykę ludową poleskiej doliny rzeki Bug na poziomie lokalnym i regionalnym. Kreuje wydarzenia z zakresu edukacji regionalnej oraz popularyzuje niematerialne dziedzictwo kulturowego polskiej wsi jakim są pieśni wiejskich pieśniarzy. Przeciwdziała stereotypowemu myśleniu o muzyce ludowej, jako o "obciachowej sztuce". Podtrzymuje tradycje wspólnego śpiewania. Integruje społeczność lokalną oraz inspiruje ją do ukazywania tradycji ludowej we współczesnych kontekstach.

   


   

   

 • SUPER PRZEDSZKOLAK


   

  Projekt: "SUPER PRZEDSZKOLAK. Zajęcia terapeutyczno-rozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym", Nr RPLU.12.01.00-06-0046/18, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.1. Edukacja przedszkolna.

   

  Projekt jest realizowany przez:

  1. TAWA Taurogićski Waldemar, 22-100 Chełm, ul. Krzywa 41/3 - Partner Wiodący,
  2. Powiat Chełmski/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dorohusku, 22-175 Dorohusk, ul. Graniczna 1 - Partner Projektu,
  3. Stowarzyszenie „Pod Zieloną Koniczynką” w Rudzie-Hucie, 22-110 Ruda-Huta, ul. Stanisława Wójtowicza 9 - Partner Projektu.

   

  Termin realziacji projektu: 01.06.2019 r. – 31.10.2020 r.

   

  Celem głównym projektu jest utworzenie 5 nowych miejsc przedszkolnych w przedszkolu P2 dla dzieci w wieku 2,5-4 lata (zam. na terenie pow. chełmskiego) oraz rozszerzenie oferty przedszkoli P1 i P2 o dodatkowe zajęcia dla 45 dzieci/12dziewcz. (zam. na terenie pow. chełmskiego) realizowane w celu wyrównania stwierdzonych deficytów oraz rozwoju kompetencji społecznych i psychofizycznych dzieci w wieku przedszkolnym.

   

  Od września 2019 r. w Niepublicznym Przedszkolu "Pod Zieloną Koniczynką" w Rudzie-Hucie prowadzone będą:

  • zajęcia logopedyczne metodą krakowską,
  • terapia ręki,
  • dogoterapia,
  • konsultacje psychologiczne dla rodziców,
  • zajęcia ruchowe z elementami integracji sensorycznej,
  • gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna,
  • wyjazdy edukacyjne.

   

  Udział w projekcie jest BEZPŁATNY!!!

   

  Zapraszamy do udziału dzieci w wieku od 2,5 do 4 lat zamieszkałych na terenie pow. chełmskiego.

   

  ZAPISY: w Biurze Stowarzyszenia "Pod Zieloną Koniczynką" w Rudzie-Hucie, przy ul. Wójtowicza 9, tel. 604 215 055

   

  Regulamin dostępny na stronie: www.tawa.pl

   


   

   

 • Klauzula informacyjna RODO

  RODO to potoczna nazwa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W Polsce będzie ono obowiązywało od 25 maja 2018 r. Akt ten wprowadza nowy standard ochrony danych osobowych, nakładając na podmioty przetwarzające te dane (administratorów danych) szereg obowiązków, w tym obowiązek poinformowania Ciebie o sposobie przetwarzania Twoich danych, celach w jakich Twoje dane są przetwarzane oraz o uprawnieniach przysługujących Ci w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych przez administratora danych.

   

  Klauzula informacyjna RODO

   

   


   

 • Nabór do przedszkola 2016/2017

  Zarząd Stowarzyszenia "Pod Zieloną Koniczynką" z siedzibą przy ul. Wójtowicza 9, 22-110 Ruda-Huta ogłasza nabór dzieci w wieku 3-4 lat do Przedszkola.

  "Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola", należy czytelnie wypełnić i złożyć osobiście w Biurze Stowarzyszenia lub w Przedszkolu, w dni pracujące, od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.00-15.00.
  W przypadku dostarczenia "Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola" za pośrednictwem poczty, niezbędne jest umieszczenie na kopercie adnotacji „REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA”.
  Karty zgłoszeniowe będą przyjmowane w terminie: 2 maja – 1 lipca 2016 r.

   

  Dokumenty rekrutacyjne: POBIERZ

   


   

 • Dzieć Rodziny

  Stowarzyszenie "Pod Zieloną Koniczynką" w Rudzie-Hucie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Rudzie-Hucie zapraszają na Piknik Rodzinny,  który odbędzie się w dniu 21 czerwca 2015 r. o godzinie 14.00 na placu przy Domu Kultury w Rudzie Kolonii.

   

  W programie m.in.:

  • pokaz wozów bojowych OSP W Rudzie,
  • wystawa pojazdów Straży Granicznej RP,
  • wystawa pojazdów Policji,
  • znakowanie rowerów,
  • gry i zabawy dla dzieci,
  • park zabaw dla dzieci,
  • integracja międzypokoleniowa.

  Na pikniku będzie można również spróbować dać Spółdzielni Socjalnej DOMOWE SMAKI oraz Koła Gospodyć RYZYKANTKI z Rudy.

   

  Serdecznie zapraszamy !!!

   


   

 • Spotkania informacyjne

  Zarząd Stowarzyszenia „Pod Zieloną Koniczynką” w Rudzie-Hucie zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące naboru do Przedszkola, które odbędą się:

  10 lipca 2014 r.
  w Szkole Podstawowej w Leśniczówce, o godz. 17.00
  w Zespole Szkół w Rudzie-Hucie, o godz. 18.00

  11 lipca 2014 r.
  w Domu Kultury w Rudzie, o godz. 17.00

  12 lipca 2014 r.
  w Domu Kultury w Żalinie, o godz. 10.00
  w Centrum Kultury i Rekreacji w Rudce, o godz. 12.00

  Serdecznie zapraszamy !!!

   


   

 • Pomoc dla Seweryna Sumigi

  Szanowni Paćstwo,

  Daria i Robert Sumigowie zwracają się do ludzi wielkiego serca o wsparcie finansowe dla synka Seweryna. Liczy się każda złotówka.

   

  Sewerynowi można pomóc przekazując 1% podatku. Aby przekazać część podatku wystarczy w rozliczeniu rocznym, w rubryce „WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1%PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)” wpisać: KRS 0000037904, a w polu „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE” wpisać: 19502 SUMIGA SEWERYN.

   

  Więcej w Informacji Fundacji Dzieciom: POBIERZ

   


   

   

 • Składki członkowskie

  Składki członkowskie prosimy wpłacać na rachunek bankowy 60 2030 0045 1110 0000 0275 6250 prowadzony przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., a w tytule przelewu prosimy wpisywać:
  - składka członkowska za rok 201.... (jeżeli płatna jest jednorazowo za cały rok),
  - składka członkowska za rok 201..../I rata (jeżeli płacimy I ratę składki za dany rok),
  - składka członkowska za rok 201..../II rata (jeżeli płacimy II ratę składki za dany rok).

  Przypominamy, że brak składki członkowskiej wiąże się z konsekwencjami skutkującymi skreśleniem z listy członków Stowarzyszenia.