Stowarzyszenie "Pod Zieloną Koniczynką"


ul. Wójtowicza 9, 22-110 Ruda-Huta
NIP 563 24 22 815, REGON 061497616, KRS 0000443538
 • ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO/2020

  1. Przedmiotem zamówienia jest: usługa polegająca na prowadzeniu indywidualnych zajęć terapii ręki w Niepublicznym Przedszkolu „Pod Zieloną Koniczynką” w Rudzie-Hucie.

  2. Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu Nr RPLU.12.01.00-06-0046/18 pt. „SUPER PRZEDSZKOLAK. Zajęcia terapeutyczno-rozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna.

  3. Termin składania ofert: 26 września 2020 r. do godz. 10:00

  POBIERZ

   


   

 • ROZEZNANIE RYNKU NR 1/RPO/2020

  1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie ogrodzenia placu zabaw Niepublicznego Przedszkola „Pod Zieloną Koniczynką” w Rudzie-Hucie z siedzibą przy ul. Wójtowicza 9 w Rudzie-Hucie.

  2. Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu Nr RPLU.12.01.00-06-0046/18 pt. „SUPER PRZEDSZKOLAK. Zajęcia terapeutyczno-rozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna.

  3. Termin składania ofert: 23 kwietnia 2020 r. do godz. 10:00

  POBIERZ

   


   

   

 • ROZEZNANIE RYNKU NR 5/RPO/2019

  1. Przedmiotem zamówienia jest: usługa prowadzenia zajęć ruchowych z elementami integracji sensorycznej w Niepublicznym Przedszkolu „Pod Zieloną Koniczynką” w Rudzie-Hucie

  2. Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu Nr RPLU.12.01.00-06-0046/18 pt. „SUPER PRZEDSZKOLAK. Zajęcia terapeutyczno-rozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna.

  3. Termin składania ofert: 16 grudnia 2019 r. do godz. 11:00

  POBIERZ

   


   

   

 • ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/RPO/2019

  1. Przedmiotem zamówienia jest: usługa polegająca na prowadzeniu indywidualnych zajęć terapii ręki w Niepublicznym Przedszkolu „Pod Zieloną Koniczynką” w Rudzie-Hucie.

  2. Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu Nr RPLU.12.01.00-06-0046/18 pt. „SUPER PRZEDSZKOLAK. Zajęcia terapeutyczno-rozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna.

  3. Termin składania ofert: 16 grudnia 2019 r. do godz. 11:00

  POBIERZ

   


   

   

 • ROZEZNANIE RYNKU NR 4/RPO/2019

  1. Przedmiotem zamówienia jest: usługa polegająca na prowadzeniu konsultacji psychologicznych dla rodziców/prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola „Pod Zieloną Koniczynką” w Rudzie-Hucie.

  2. Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu Nr RPLU.12.01.00-06-0046/18 pt. „SUPER PRZEDSZKOLAK. Zajęcia terapeutyczno-rozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna.

  3. Termin składania ofert: 10 października 2019 r. do godz. 11:00

  POBIERZ

   


   

   

 • ROZEZNANIE RYNKU NR 3/RPO/2019

  1. Przedmiotem zamówienia jest: usługa polegająca na prowadzeniu zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w Niepublicznym Przedszkolu „Pod Zieloną Koniczynką” w Rudzie-Hucie.

  2. Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu Nr RPLU.12.01.00-06-0046/18 pt. „SUPER PRZEDSZKOLAK. Zajęcia terapeutyczno-rozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna.

  3. Termin składania ofert: 5 października 2019 r. do godz. 11:00

  POBIERZ

   


   

   

 • ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO/2019

  1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyposażania Sali Integracji Sensorycznej Niepublicznego Przedszkola „Pod Zieloną Koniczynką” w Rudzie-Hucie

  2. Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu Nr RPLU.12.01.00-06-0046/18 pt. „SUPER PRZEDSZKOLAK. Zajęcia terapeutyczno-rozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna.

  3. Termin składania ofert: 19 lipca 2019 r. do godz. 11:00

  POBIERZ

   


   

   

 • ROZEZNANIE RYNKU NR 1/RPO/2019

  1. Przedmiotem zamówienia jest: remont i adaptacja sali dydaktycznej na potrzeby utworzenia sali integracji sensorycznej w Niepublicznym
  Przedszkolu „Pod Zieloną Koniczynką” z siedzibą przy ul. Wójtowicza 9 w Rudzie-Hucie.

  2. Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu Nr RPLU.12.01.00-06-0046/18 pt. „SUPER PRZEDSZKOLAK. Zajęcia terapeutyczno-rozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna.

  3. Termin składania ofert: 23 lipca 2019 r. do godz. 11:00

  POBIERZ

   


   

   

 • ROZEZNANIE RYNKU NR 2/RPO/2019

  1. Przedmiotem zamówienia jest: usługa polegająca na prowadzeniu dogoterapii w Niepublicznym Przedszkolu „Pod Zieloną Koniczynką” w Rudzie-Hucie

  2. Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu Nr RPLU.12.01.00-06-0046/18 pt. „SUPER PRZEDSZKOLAK. Zajęcia terapeutyczno-rozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna.

  3. Termin składania ofert: 20 sierpnia 2019 r. do godz. 11:00

  POBIERZ

   


   

   

 • ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/RPO/2019

  1. Przedmiotem zamówienia jest: usługa polegająca na prowadzeniu indywidualnych zajęć logopedycznych w Niepublicznym Przedszkolu „Pod Zieloną Koniczynką” w Rudzie-Hucie.

  2. Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu Nr RPLU.12.01.00-06-0046/18 pt. „SUPER PRZEDSZKOLAK. Zajęcia terapeutyczno-rozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna.

  3. Termin składania ofert: 20 sierpnia 2019 r. do godz. 11:00

  POBIERZ

   


   

   

 • Przekierowanie

  Zamówienia do 31 grudnia 2018 r.

  IDĹš DO STRONY