Stowarzyszenie "Pod Zieloną Koniczynką"


ul. Wójtowicza 9, 22-110 Ruda-Huta
NIP 563 24 22 815, REGON 061497616, KRS 0000443538
 • Zawieszenie zajęć w Przedszkolu, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

  Szanowni Paćstwo,

  Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekućczej w  Niepublicznym Przedszkolu „Pod Zieloną Koniczynką” w Rudzie-Hucie w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

   

  Treść zarządzania

   


   

 • Klauzula informacyjna RODO

  RODO to potoczna nazwa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W Polsce będzie ono obowiązywało od 25 maja 2018 r. Akt ten wprowadza nowy standard ochrony danych osobowych, nakładając na podmioty przetwarzające te dane (administratorów danych) szereg obowiązków, w tym obowiązek poinformowania Ciebie o sposobie przetwarzania Twoich danych, celach w jakich Twoje dane są przetwarzane oraz o uprawnieniach przysługujących Ci w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych przez administratora danych.

   

  Klauzula informacyjna RODO

   


   

 • Wyprawka do przedszkola

  Lista rzeczy niezbędnych, które należy dostarczyć do Przedszkola przed rozpoczęciem zajęć:

  1. Poduszeczka, mały kocyk + poszewki;
  2. Szczoteczka, pasta do zębów, kubeczek, ręcznik;
  3. Chusteczki higieniczne 1 opak. 1/mc;
  4. Chusteczki nawilżane 1 opak. 1/mc;
  5. Obuwie na zmianę;
  6. Piżama do leżakowania;
  7. Ubranka na zmianę (koszulka, bluzeczka, majteczki, skarpetki, spodenki) w zależności od pogody.

  Prosimy o podpisanie i oznakowanie poszczególnych elementów inicjałami dziecka.

   


   

 • Zgoda rodziców na wycieczkę

  Każdy niepełnoletni uczestnik wycieczki musi posiadać zgodę rodziców na udział w wycieczce. Poza wyrażeniem zgody na udział w wycieczce, Rodzice muszą oświadczyć, że: zobowiązują się zapewnić bezpieczećstwo dziecku w drodze do miejsca zbiórki, a po zakoćczeniu wycieczki z miejsca jej rozwiązania do miejsca zamieszkania, oraz wyrażają zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia dziecka przez kierownika lub opiekunów w czasie trwania wycieczki.

   

  Wzór oświadczenia/zgody

   


   

 • Równość szans

  Przedszkole Pod Zieloną Koniczynką ma charakter mieszany (dla chłopców i dziewczynek) o równościowym profilu nauczania. Wszystkie działania relizowane w przedszkolu wspierają równość szans.

   

  Dziecko uczęszczające do równościowego przedszkola nie będzie miało określonego stereotypowego podziału na zabawy "chłopięce" i "dziewczęce", które mogłyby nieświadomie "wepchnąć" je w pewne role społecznościowe, np. zabawa w "dom dla dziewczynek" czy "zabawa klockami dla chłopców". Dzieci same sobie będą wybierały zabawki, którymi chcą się w danym momencie bawić. Każde dziecko będzie miało równy dostęp do zabawek ogólnorozwojowych, które rozwijają myślenie logiczne i abstrakcyjne. Równościowy profil przedszkola to również równy dostęp do zajęć edukacyjno-wychowawczych. Nie będzie podziału na zajęcia typowe dla chłopców, czy typowe dla dziewcząt.”

   

  Ponadto w Przedszkolu przeprowadzone będą pogawędki równościowe pt. „Wszyscy jesteśmy równi – ucz się tolerancji”. Pierwszą pogawędkę zaplanowano w pierwszym roku realizacji projektu. Druga pogawędka przeprowadzona będzie z drugą kolejną grupą przedskzolną po naborze uzupełniającym do przedszkola.

   


   

 • Obowiązki Rodziców

  Zgodnie z Przyjętym Regulaminem Przedszkola "Pod Zieloną Koniczynką" rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola zobowiązani są do:
  1. Przestrzegania Regulaminu Przedszkola.
  2. Przyprowadzania do Przedszkola zdrowego dziecka.
  3. Informowania o wszelkich problemach mogących mieć wpływ na bezpieczećstwo dziecka oraz bezpieczećstwo innych dzieci w przedszkolu, w tym chorobach (alergiach, uczuleniach, itd.).
  4. Powiadamiania organizatorów Przedszkola o zmianie adresu zamieszkania lub zameldowania.
  5. Osobistego przyprowadzania i odbioru dziecka z przedszkola lub wskazania pisemnie osoby pełnoletniej, która w wyjątkowych sytuacjach wypełni te obowiązki (wzór upoważnienia stanowi załącznik do Regulaminu Przedszkola - patrz w DOKUMENTY).
  6. Udziału w organizowanych w przedszkolu zebraniach.
  7. Informowania (telefonicznie) najpóźniej do godziny 8:30 spóźnienia dziecka w danym dniu.
  8. Zgłaszania każdorazowo (telefonicznie lub osobiście) dłuższej, planowanej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą lub np. wyjazdem.
  9. Przestrzeganie zasad ustalonych z nauczycielem dotyczących prawidłowego funkcjonowania grupy.