Stowarzyszenie "Pod Zieloną Koniczynką"


ul. Wójtowicza 9, 22-110 Ruda-Huta
NIP 563 24 22 815, REGON 061497616, KRS 0000443538
 • Statut Przedszkola Niepublicznego "Pod Zieloną Koniczynką"

  Tekst jednolity statutu przedszkola. Wprowadzone zmiany dotyczą: przedziału wiekowego dzieci uczęszczajaćychdo przedszkola 3-5 lat.

  POBIERZ

   


   

 • Procedury Przedszkola Niepublicznego "Pod Zieloną Koniczynką" w Rudzie-Hucie

  Procedura  wewnętrznego  nadzoru  pedagogicznego w Przedszkolu Niepublicznym „Pod Zieloną Koniczynką” w Rudzie-Hucie - POBIERZ

   

  Procedura organizowania spacerów i wycieczek pieszych w Przedszkolu Niepublicznym „Pod Zieloną Koniczynką” w Rudzie-Hucie - POBIERZ

   

  Instrukcja udzielania pierwszej pomoc przedmedycznej w Przedszkolu Niepublicznym „Pod Zieloną Koniczynką” w Rudzie-Hucie - POBIERZ

   

  Procedura interwencyjna na wypadek zdarzeć kryzysowych w Przedszkolu Niepublicznym „Pod Zieloną Koniczynką” w Rudzie-Hucie - POBIERZ

   

  Procedura określająca uprawnienia i obowiązki rodziców oraz nauczycieli Przedszkola Niepublicznego „Pod Zieloną Koniczynką” w Rudzie – Hucie w stosunku do dzieci przebywających w placówce z widocznymi objawami choroby - POBIERZ

   

  Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci w Przedszkolu Niepublicznym „Pod Zieliną Koniczynką” w Rudzie-Hucie - POBIERZ

   


   

   

 • Program wychowawczy Przedszkola Niepublicznego "Pod Zieloną Koniczynką" w Rudzie- Hucie

  Program wychowawczy Przedszkola Niepublicznego „Pod Zieloną Koniczynką” w Rudzie- Hucie - POBIERZ

   


   

   

 • Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola

  Zgodnie z postanowieniami Statutu i obowiązującymi w Przedszkolu procedurami, dziecko z przedszkola odebrać mogą rodzice/prawni opiekunowie lub inna  upoważniona przez rodziców dziecka osoba pełnoletnia. Wzór upoważanienia Rodzic winien wypełnić i złożyć na ręce pracowników Przedszkola lub Organu Prowadzącego.

  POBIERZ